Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

ΕΦΑΝΗ


Ένα μωρό κλαίει απόψε,
η έρημος ξεδιψά.
Αστέρια αγρυπνούν,
ζηλεύουν σαν είδαν ένα λαμπρότερο.
Η γη θηλάζει το Λόγο
και οι άνθρωποι προσκομίζουν
πλούτη αποκτημένα από την ένδεια τους.